Woodland Party 27 Jul 2019 12-4
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Woodland Party 27 Jul 2019 12-4

27th July 2019 @ 12:00 pm - 4:00 pm

Our annual woodland themed Summer event. With food, bar, stalls and children’s activities. More details to follow

The Llyn Parc Mawr woodland People and Places project is designed to connect communities and nature.
Mae Prosiect Coedwig Llyn Parc Mawr wedi ei cynllunio i gysylltu cymunedau a natur.
So, what does this mean for Llyn Parc Mawr?…….
The project will improve the woodland environment and facilities. It will provide a new outdoor classroom to deliver forest school and other activities. The project will deliver an enhanced woodland environment volunteering programme along with training and a well-being programme that includes community events and social forestry activities. Also, a social history project will celebrate the cultural and natural heritage of the area. Three new employment opportunities have also been created through the project, namely a woodland environment officer, an education officer, and an administrator. The People and Places grant will allow us to continue managing the woods with volunteers with nature and the community at the heart of our decision making.
Felly, beth mae hyn yn ei olygu i Llyn Parc Mawr?
Bydd y prosiect yn gwella amgylchedd a chyfleusterau’r coetir. Bydd yn darparu ystafell ddosbarth awyr agored newydd i ddarparu ysgolion coedwig a gweithgareddau eraill. Bydd y prosiect yn darparu rhaglen wirfoddoli gwell a rhaglen hyfforddiant a lles sy’n cynnwys digwyddiadau cymunedol a gweithgareddau coedwigaeth gymdeithasol. Bydd prosiect hanes cymdeithasol hefyd i ddathlu treftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal. Mae tri chyfleoedd cyflogaeth newydd wedi cael eu creu trwy’r prosiect hefyd, sef swyddog amgylchedd coedwig, swyddog addysg a gweinyddwr. Bydd grant Pobl a Lleoedd yn ein galluogi i parhau rheoli’r goedwig gyda gwirfoddolwyr, gyda natur a’r gymuned wrth wraidd ein penderfyniadau.

Please follow and like us:

Details

Date:
27th July 2019
Time:
12:00 pm - 4:00 pm

Venue

Llyn Parc Mawr woodland
Anglesey LL62 5BA United Kingdom + Google Map