Picsis Llyn Parc Pixies
Sesiynau chwarae awyr agored ar gyfer plant cyn-ysgol a rhieni / gofalwyr – dewch gyda ‘ch plentyn / plant i chwarae yn y mwd, gemau coetir a gweithgareddau crefft. Efallai y bydd gennym ni dân a diod gynnes braf hefyd! Mae sesiynau am ddim am y 4 wythnos gyntaf! Mae archebu’n hanfodol, plis dilyn y linc yma I fwcio – https://llynparcmawr.org/picsis/?lang=cy
Outdoor play sessions for pre-school children and parents/carers – come along with your child/ren for some mud-play, woodland games, and craft activities. We might even have a fire and a nice warm drink. Sessions are free for the first 4 weeks! Booking is essential, please follow this link to book – https://llynparcmawr.org/picsis/?lang=cy