Picsis Llyn Parc Pixies

Sesiynau chwarae awyr agored ar gyfer plant cyn-ysgol a plant addysg adra a rhieni / gofalwyr – dewch gyda ‘ch plentyn / plant i chwarae yn y mwd, gemau coetir a gweithgareddau crefft. Efallai y bydd gennym ni dân a diod gynnes braf hefyd! Bydd taliad bach o £2 y plentyn i dalu am luniaeth
Mae archebu’n hanfodol, plis dilyn y linc yma I fwcio – https://llynparcmawr.org/picsis/?lang=cy


Outdoor play sessions for pre-school and home educated children and parents/carers – come along with your child/ren for some mud-play, woodland games, and craft activities. We might even have a fire and a nice warm drink. There is a small charge of £2 per child to cover refreshments.
Booking is essential, please follow this link to book – https://llynparcmawr.org/picsis/?lang=cy

This post is also available in: Welsh